O mnie

Zawiadamiam, iż przyczyną niezłożenia deklaracji VAT 9M za w/w okresy nie było czyjekolwiek działanie umyślne, lecz wyłącznie nieumyślne niedopatrzenie. Przy popełnianiu wykroczenia nie współdziałałem z innymi osobami.